Styrelsemöten

Här hittar du protokoll, dagordningar och underlag för sektionsstyrelsens möten.

Till mötet »

 

Signerat protokoll styrelsens möte 8 december 2022.

Till mötet »

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR SEKTIONENS STYRELSEMÖTE 8 FEBRUARI 2023 

Tid: Onsdag 8 februari kl 16.00-19.30

Plats: Digitalt

Ordförande: Parul Sharma

Vice mötesordförande: Anna Fairbrass

Justerare: Aygül Kabaca

 

 

ONSDAG 8 FEBRUARI 

 

1. ARBETSGIVARFRÅGOR 16.00-16.35 

[Endast årsmötesvalda styrelseledamöter]

Föredragande: Anna Johansson

 

2. PRESENTATION INLEDANDE DRAGNING 16.35-17.05  

Genomgång av migrering till MO365 

Medverkande: Khalid Rashid

 

3. INLEDNING AV MÖTET 17.05-17.15 

3.1 Fastställande av dagordningen

3.2 Protokoll från styrelsens möte 8 december 2022

3.3 Uppföljning av öppna beslut

Föredragande: Anna Johansson

 

4. RAPPORTER 17.15-17.40

4.1 Generalsekreterarens rapport 

Föredragande: Anna Johansson 

4.2 Jävsdeklaration styrelsen 

4.3 Rapporter från kontaktpersoner/utskott/kommittéer/internationella rörelsen/personalrepresentanter 

4.4 Uppföljning av GKs rekommendationer till årsmötet 2022

Föredragande: Anna Johansson 

4.5 Uppföljning eventuella avvikelser Givas kvalitetskod

Föredragande: Anna Johansson 

 

5. ÅRSMÖTET 17.40-18.55

5.1 Uppföljning av årsmötesbeslut 

Föredragande: Anna Johansson 

5.2 Översyn av Granskningskommitténs uppdrag 

Föredragande: Parul Sharma

 

Paus: 18.00-18.15

 

5.3 Styrelsens förslag till årsmötet 

5.3.1 Förslag: organisatorisk modell för hur kandidater till valberedningen bereds och utses 

Föredragande: Lina Jakobsson

5.3.2 Risk- och konsekvensanalys kopplad till förslag om ny organisationsstruktur 

Föredragande: Sofia Fjellestad/Ida Wistbacka 

5.4 Förslag till dagordning för sekretariatets årsmöte 2023

Föredragande: Lina Jakobsson

 

6. STYRDOKUMENT 18.55-19.00

6.1 Innehavare av teckningsrätt

Föredragande: Anna Johansson

 

7. GA-MÖTET & REGIONALT FORUM 19.00-19.10

Föredragande: Anna Johansson  

 

8. ÖVRIGA FRÅGOR 19.10-19.15

 

9. INFÖR UTVECKLINGSSAMTAL MED GS 19.15-19.30

[Endast årsmötesvalda styrelseledamöter]

 

10. MÖTET AVSLUTAS 

 

 

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1986