Styrelsemöten

Här hittar du protokoll, dagordningar och underlag för sektionsstyrelsens möten.

Till mötet »

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR SEKTIONENS STYRELSEMÖTE 24 SEPTEMBER 2022

 

Tid: Lördag 24 september kl. 13.00-18.45

Plats: Fysiskt möte i Stockholm, Långholmen Konferens, Alstaviksvägen 19

Ordförande: Parul Sharma

Vice mötesordförande: Anna Fairbrass

Justerare: Mehjar Azzouz

 

 

LÖRDAG 24 SEPTEMBER

 

“TEAMBUILDING” 13.00-15.00 (Inkl. paus) 

[Årsmötesvalda ledamöter]

 

1. UPPFÖLJNING AV UTVECKLINGSSAMTAL MED GS 15.00-15.20

[Årsmötesvalda ledamöter]

 

Paus med fika 15.20-15.50

 

2. ARBETSGIVARFRÅGOR 15.50-16.10

[Endast årsmötesvalda styrelseledamöter, protokollförs ej.]

Föredragande: Anna Johansson

 

3. PRESENTATION INLEDANDE DRAGNING 16.10-16.30

Amnestyfonden

Medverkande: Thomas Hultman, Amnestyfondens ordförande

 

4. INLEDNING AV MÖTET 16.30-16.40 

4.1 Fastställande av dagordningen

4.2 Protokoll från styrelsens möte 8 juni 2022

4.3 Uppföljning av öppna beslut

Föredragande: Anna Johansson

 

5. RAPPORTER 16.40-17.10

5.1 Generalsekreterarens rapport 

Föredragande: Anna Johansson 

5.2 Jävsdeklaration styrelsen 

5.3 Rapporter från kontaktpersoner/utskott/personalrepresentanter 

5.4 Rapport från Global Assembly Meeting (muntlig)

Föredragande: Parul Sharma, Clara Wallin och Anna Johansson 

5.5 Rapportering på Giva Sveriges kvalitetskod 

Föredragande: Lina Jakobsson

5.6 Uppföljning av placeringar 

Föredragande: Lena Arvidson

 

6. TILLSÄTTANDE AV PLACERINGSKOMMITTÈ 17.10-17.15

Föredragande: Lena Arvidson

 

7. AMNESTY SVERIGES OPARTISKHET, OBEROENDE OCH PARTIPOLITISKA OBUNDENHET (diskussion) 17.15-17.45

Bilaga - Impartiality independence and non-partisanship_Policy note (18March2020)_POL3020352020.pdf

Föredragande: Anna Johansson 

 

8. UPPFÖLJNING ÅRSMÖTET 17.45-18.20

8.1 Uppföljning årsmötesbeslut 2022 (beslut) 

Föredragande: Anna Johansson 

8.2 Revideringar i Amnesty Sveriges verksamhetsstrategi 2022-2030

Bilaga - Amnesty Sveriges verksamhetsstrategi 2022-2030

Föredragande: Anna Johansson

8.3 Uppföljning GKs rekommendationer 2022 (beslut)

Föredragande: Anna Johansson 

8.4 Årsmötesutvärdering 2022 

Föredragande: Anna Johansson

8.5 Form och datum för årsmötet 2023

Föredragande: Anna Johansson 

 

9. STYRDOKUMENT 18.20-18.35

9.1 Revidering av Reservpolicy 

Bilaga - Förslag på revideringar i reservpolicyn

Föredragande: Anna Johansson

9.2 Innehavare av Teckningsrätt 

Föredragande: Anna Johansson

9.3 Revidering av Riktlinjer för alkoholförtäring vid medlemsarrangemang

Bilaga - Förslag på revideringar av Riktlinjer för alkoholförtäring vid medlemsarrangemang

Föredragande: Anna Johansson 

 

10. ÖVRIGA FRÅGOR 18.35-18.45

 

11. MÖTET AVSLUTAS 18.45

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1986