Styrelsemöten

Här hittar du dagordningar och protokoll för sektionsstyrelsens möten. Hör av dig till styrelsen om du har frågor. 

Till mötet »

Signerat protokoll fört vid styrelsemöte 2024-03-09

(Publicerat 2024-04-05)

Till mötet »

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR SEKTIONENS STYRELSEMÖTE 24 APRIL

Tid: 24 april kl.16.00-19.30

Plats: Digitalt

Ordförande: Parul Sharma

Vice mötesordförande: Anna Fairbrass

Justerare: Väljs på mötet

1. MÖTET ÖPPNAS

2. ARBETSGIVARFRÅGOR 16.00-16.30

(Endast årsmötesvalda styrelseledamöter). Protokollförs ej.

Föredragande: Anna Johansson

3. INLEDNING AV MÖTET 16.30-16.40

3.1 Fastställande av dagordning.

3.2 Val av justerare.

3.3 Protokoll från styrelsens möte den 9 mars.

3.4 Uppföljning av öppna beslut.

Föredragande: Anna Johansson.

4. RAPPORTER 16.40-17.10

4.1 Generalsekreterarens rapport.

Föredragande: Anna Johansson.

4.2 Jävsdeklaration styrelsen.

4.3 Rapporter från kontaktpersoner/utskott/kommittéer/internationella

rörelsen/personalrepresentanter.

4.4 Styrelsens respons gällande GK:s rapport.

Paus 17.10-17.20

5. PRIS – ÅRETS MÄNNISKORÄTTSINSATS (beslut) 17.20-17:35

Föredragande: Sofia Fjellestad.

6. ÅRSMÖTET 2024 17.35-18.05

Föredragande: Patrick Stockhammar och Parul Sharma.

Genomgång av utkastet till körschema för årsmötet. Anton Lidström och Helena Bjuremalm, som 

föreslås till årsmötesordförande, deltar under punkten.

Paus 18.05-18:10

 

7. PRESENTATION AV VALBEREDNINGENS KANDIDATER 18.10-18.30

Föredragande: En eller flera representanter från valberedningen.

8. UPPFÖLJNING FRÅN REGIONALT FORUM 18.30-18.50

Föredragande: Anna Johansson, Mehjar Azzouz och Susanna Sonander.

 

9. ÖVRIGA FRÅGOR 18.50-19.00

10. FASTSTÄLLANDE AV GENERALSEKRETERARENS LÖN 19.00-19.05

(Endast årsmötesvalda styrelseledamöter). Protokollförs ej. 

11. UPPFÖLJNING AV UTVÄRDERING AV STYRELSEÅRET 19.05-19.30

(Endast årsmötesvalda styrelseledamöter). Protokollförs ej. 

Föredragande: Parul Sharma.

12. MÖTET AVSLUTAS 19.30

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1986