Styrelsemöten

Här hittar du protokoll, dagordningar och underlag för sektionsstyrelsens möten.

Till mötet »

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE 15 MAJ 2022 

Tid: Söndag kl. 17.30-18.15

Plats: Digitalt

 

 

SÖNDAG 15 MAJ 

 

1. INLEDNING AV MÖTET 

1.1 Val till mötesordförande

1.2 Fastställande av dagordningen

1.3 Val till justerare

 

2. VAL AV VICE ORDFÖRANDE I SEKTIONEN 

 

3. VAL AV VICE KASSÖR I SEKTIONEN 

 

4. INNEHAVARE AV TECKNINGSRÄTT 

 

5. STYRELSENS MÖTESKALENDER 2022/2023 (beredning) 

 

6. FADDRAR TILL NYA STYRELSELEDAMÖTER 

 

7. JÄVSDEKLARATION

 

8. MÖTET AVSLUTAS

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1986