Styrelsemöten

Här hittar du dagordningar och protokoll för sektionsstyrelsens möten. Hör av dig till styrelsen om du har frågor. 

Till mötet »

 

Signerat protokoll fört vid styrelsemöte 2023-11-11

(Publicerat 2023-11-24)

 

 

Till mötet »

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR SEKTIONENS STYRELSEMÖTE 14 DECEMBER 2023 

  

Tid: Torsdag 14 december kl 16.00-20.45 

Plats: Digitalt 

Ordförande: Parul Sharma 

Vice mötesordförande: Anna Fairbrass 

Justerare:Ingrid Lomfors 

 

 

TORSDAG 14 DECEMBER  

 

1. ARBETSGIVARFRÅGOR 16.00-16:30 

[Endast årsmötesvalda styrelseledamöter]  

Föredragande: Anna Johansson 

  

2. INLEDNING AV MÖTET 16:30-16:40 

2.1 Fastställande av dagordningen 

2.2 Protokoll från styrelsens möte 11 november 2023 

2.3 Uppföljning av öppna beslut  

Föredragande: Anna Johansson 

2.4Styrelsens texter i Amnesty Press/Insats  

Föredragande: Anna Johansson 

  

3. RAPPORTER 16:40 – 18:05 

3.1 Generalsekreterarens rapport  

Föredragande: Anna Johansson  

3.2 Jävsdeklaration styrelsen  

3.3 Uppföljning av GKs rekommendationer till årsmötet 2023(muntligt) 

Föredragande: Anna Johansson  

3.4 Uppföljning av eventuella avvikelser Givas kvalitetskod (muntligt)  

Föredragande: Anna Johansson 

3.5 Uppföljning LUMEN-projektet 

 

Paus 17:25-17:35 

 

Föredragande: Anna Johansson 

3.6 Core Standards   

Föredragande: Anna Johansson 

3.7Uppföljning av placeringar 

Föredragande: Lena Arvidson 

 

4. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 18.05-19.10 

4.1 Verksamhetsplan 2024 (beslut)  

Föredragande: Anna Johansson  

4.2 Budget 2024 (beslut)  

Föredragande: Lena Arvidson 

4.3 Rapporteringsintervall 

Föredragande: Anna Johansson 

 

5. BESLUT OM HUR MYCKET AV RESERVEN SOM FÅR PLACERAS 19.10-19.15 

Föredragande: Lena Arvidson 

 

Paus 19.15-19.25 

 

6. STYRDOKUMENT 19.25-19.50 

6.1 Reviderad IT-policy 

Föredragande: Lena Arvidson 

6.2 Förslag på standardstadgar för lokalföreningar 

Föredragande: Sofia Fjellestad 

6.3 Förslag om avveckling av vilande distrikt 

Föredragande: Sofia Fjellestad 

 

7. ÅRSMÖTET 2024 19.50-20.10  

7.1Styrelsens medskick rörande språktolkning och mötesorföranden på årsmötet 2024 

Föredragande: Anna Johansson 

 

8. GA-MÖTET 2024 20.10-20.15 

8.1 Utse GA-delegation 

Föredragande: Parul Sharma  

 

9. ÖVRIGA FRÅGOR 20.15-20.25 

 

10. INFÖR UTVECKLINGSSAMTAL MED GENERALSEKRETERAREN 20.25-20.45 

[Endast årsmötesvalda styrelseledamöter] 

Föredragande: Paul Sharma 

 

11. MÖTET AVSLUTAS20.45 

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1986