Protokoll extrainsatt styrelsemöte juni 2013 Protokoll från 1-2 juni 2013

PROTOKOLL FÖR EXTRAINSATT STYRELSEMÖTE 19 JUNI 2013
SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL


Tid: 19 juni 2013
Plats: Alumni AB, Kungsbron 1, Stockholm
Ordförande: Sofia Halth
Justerare: Natasja Persson


Närvarande

Ledamöter
Sofia Halth
Natasja Persson
Michael Falk
Elisabeth Stålhane
Lisbeth Kohls
Andreas Bokerud
Tora Törnqvist
Maria Eklund (via skype)
Karin Linkhorst (f d Armgren)


Mötet slutet, endast öppet för medlemmar valda av årsmötet.

§ 38 Mötet öppnas

Mötet öppnas av ordförande Sofia Halth.


§ 39 Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkänns.


§ 40 Val av sekreterare och justerare

Karin Linkhorst väljs till sekreterare och Natasja Persson till justerare.


§ 41 Rekryteringsprocessen av ny generalsekreterare

Sofia Halth redogör för rekryteringsprocessen vilken löpt enligt plan.


§ 42 Presentation av förslag på ny generalsekreterare

Sofia Halth redogör för Anna Lindenfors bakgrund och hur hon matchar kravprofilen.


§ 43 Kontraktsförslag

Redogörelse för kontraktsförslaget och dess villkor.


§ 44 Frågestund

Styrelsen ges tillfälle att ställa frågor om process, villkor med mera.


§ 45 Möte med förslagen ny generalsekreterare

Styrelsen träffar Anna Lindenfors.


§ 46 Beslut om ny generalsekreterare


Beslut

att erbjuda Anna Lindenfors tjänsten som generalsekreterare för Amnesty International, svenska sektionen, och

att uppdra åt ordförande Sofia Halth och vice ordförande Karin Linkhorst att skriva på anställningskontraktet.

Beslutet var enhälligt.


§ 47 Mötet avslutas

Mötet avslutas av Sofia Halth.Sofia Halth
Ordförande
Karin Linkhorst
Sekreterare
Natasja Persson
Justerare