Amnestyfonden

Amnestyfonden arbetar med människorättsbistånd inom ramarna för de rättighetsfrågor som Amnesty International arbetar med. Människorättsbiståndet är en av Amnestys metoder för att stärka mänskliga rättigheter.

 

Människorättsbiståndet handlar ofta om punktstöd. Det kan handla om att betala en advokat när en människorättsförsvarare ställs inför rätta på fabricerade anklagelser eller utsätts för andra former av rättsliga trakasserier. Fonden kan också täcka resekostnader och basbehov om en hotad människorättsförsvarare tvingas fly, eller medicinska kostnader för rehabilitering och psykosocialt stöd efter tortyr. Även organisationer kan få stöd för att till exempel jobba med dokumentation av MR-kränkningar eller stöd till säkerhetslösningar och utbildningar. 

 

Amnestyfonden grundades 1966 på initiativ av Hans Alfredson och Tage Danielson. Syftet då var att stödja samvetsfångar och deras familjer. I dag är Amnestyfondens uppdrag bredare. Amnestyfonden är en egen stiftelse. Den har därför en egen styrelse, och två heltidsanställda medarbetare. Kontaktuppgifter till Amnestyfonden hittar du här.