Amnestyfonden

Amnestyfonden arbetar med människorättsbistånd inom ramarna för de rättighetsfrågor som Amnesty International arbetar med. Människorättsbiståndet är en av Amnestys metoder för att stärka mänskliga rättigheter.

 

Människorättsbiståndet handlar ofta om punktstöd, som att betala en advokat när en människorättsförsvarare ställs inför rätta på fabricerade anklagelser eller utsätts för andra former av rättsliga trakasserier, för att täcka resekostnader och basbehov samt hjälp till självhjälp under en begränsad period om en hotad människorättsförsvarare tvingas fly, rehabilitering efter tortyrskador men också stöd till MR-organisationer internationellt för att till exempel jobba med dokumentation av MR-kränkningar eller stöd till säkerhetslösningar och utbildningar.

 

Amnestyfonden grundades 1966 på initiativ av Hans Alfredson och Tage Danielson. Syftet då var att stödja samvetsfångar och deras familjer. I dag är Amnestyfondens uppdrag bredare. Amnestyfonden är en egen stiftelse. Den har därför en egen styrelse, och två heltidsanställda medarbetare. Kontaktuppgifter till Amnestyfonden hittar du här.