Amnesty Sveriges årsmöte 2024

 

 

Årsmötet 2024 ägde rum den 4-5 maj 2024, på Hallunda Folkets Hus i Norsborg. Här under finner du alla årsmöteshandlingar samt protokollet.

 

Prototokoll från årsmötet 2024

 

 

Årsmöteshandlingar till årsmötet 2024

 

Kallelse till Amnesty Sveriges årsmöte 2024

Amnesty Sveriges värdegrund

Förslag till dagordning och årsmötesprogram (uppdaterat 240430)

Årsmöteshandbok inklusive instruktioner för det digitala arbetsverktyget Suffra samt förslag till arbetsordning

Amnesty Sveriges årsberättelse inkl. årsredovisningar för sektionen och Amnestyfonden, samt revisorernas berättelser 2023

Rapport från granskningskommittén

Granskningskommitténs berättelse avseende sektionen

Granskningskommitténs berättelse avseende Amnestyfonden

Rapport från beredningskommittén

Uppföljning av årsmötesbeslut från 2023

Nomineringar till nationella förtroendeorgan (uppdaterat 240430)

Motioner och förslag 

Styrelsens förslag: Om medlemsavgifternas storlek 2025

 

Sent inkomna motioner

Sent inkommen motion (inkom den 23 april)

 

Om motionsberedningen på årsmötet

Anvisningar om motionsberedningen  (uppdaterat 240503)

 

Ordlista på svenska och engelska (glossary in Swedish and English) 

Ordlista på svenska och engelska 

 

Kortfattade/förenklade handlingar (short versions)

Styrelsens förslag/The boards suggestion (In Swedish and English)

Motioner/proposals (in Swedish and English)

Nomineringar (in Swedish)

Nominations  (in English)

 

Stadgar

Stadgar för svenska sektionen Amnesty International


Protokoll årsmötet 2023

Signerat protokoll från Amnesty Sveriges årsmöte 2023 (publicerat 2023-05-23)