Amnesty Sveriges digitala årsmöte 2022

 

Protokoll årsmötet 2022

 

 

ÅRSMÖTESHANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET 2022 

 

 

Bilagor till årsmöteshandlingen Motioner och förslag
Bilaga 1: Riktlinjer för kostnadsersättning för förtroendevalda

Bilaga 2: Ramverk för styrdokument

Bilaga 3: Utdrag ur Styrelsens arbetsordning 

Bilaga 4: Den internationella verksamhetsstrategin 2022-2030

Bilaga 5: Förslag till Amnesty Sveriges verksamhetsstrategi 2022-2030

Bilaga 6: Amnesty Sveriges Långsiktiga riktning 2016-2027 

Bilaga 7: Riktlinjer för alkoholförtäring vid medlemsarrangemang (fastställd 2009) 

Bilaga 8: Distriktens roll och uppdrag

Bilaga 9: Distriktens roll och uppdrag (Aktivismportalen) 

Bilaga 10: Projektplan stärkt medlemsdemokrati (Styrlesens marsmöte 2017, punkt 7 på dagordningen) 

 

Anmälan

Anmälningsformulär

 

Stadgar

Stadgar för svenska sektionen Amnesty International, senast reviderade årsmötet 2021 

 

Nomineringar

Deadline för nomineringar till valberedningen: 29 januari 2022

Deadline för nomineringar till valberedningens valberedning: 6 februari 2022

 

Motioner

Motionsstopp: 14 februari

 

Protokoll

Protokoll från årsmötet 2021

 

Mer om årsmötet

På amnesty.se kan du läsa mer om Amnesty Sveriges årsmöte 2022