Amnesty Sveriges digitala årsmöte 2022

 

Inför årsmötet kan du nominera kandidater till förtroendeposter inom Amnesty Sveriges förtroendeorgan. Du kan också skriva motioner för att påverka vilka frågor som kommer att diskuteras på årsmötet.  

 

Vill du vara med och leda Amnesty in i framtiden?

Som förtroendevald inom Amnesty Sverige arbetar du på medlemmarnas förtroende för att leda och utveckla världens största människorättsorganisation.

 

Vi arbetar för jämlikhet och antirasism och för att vara den förändring vi vill se i samhället. För att lyckas med detta behöver vi bredda våra gemensamma erfarenheter. Inför 2022 efterfrågas särskilt egen erfarenhet utifrån diskrimineringsgrunderna. Vi söker personer med olika bakgrunder och därför är tidigare erfarenheter av förtroendeuppdrag inte ett krav.

 

Läs mer om Amnesty Sveriges förtroendeorgan och vilka uppdrag som ska tillsättas på årsmötet 2022 på amnesty.se/kandidat. Har du frågor kontakta valberedningen på valberedningen@amnesty.se

 

Vill du nominera kandidater till sektionsstyrelsen, Amnestyfondens styrelse, granskningskommittén och/eller beredningskommittén skicka dina nomineringar till: valberedningen@amnesty.se 

 

Deadline för nomineringar: 29 januari 2022

 

Vill du nominera kandidater till valberedningen skicka dina nomineringar till vv@amnesty.se

 

Deadline för nomineringar: 6 februari 2022

 

Vill du förändra - skriv en motion

Genom att skriva en motion kan du påverka vilka frågor som kommer att diskuteras på årsmötet. Beredningskommittén kan stötta dig i motionsskrivandet! Läs mer om beredningskommittén.

 

Vill du utveckla ett förslag eller få stöd i motionsskrivandet kontakta beredningskommittén så snart som möjligt eller senast den 15 januari via bk@amnesty.se

 

Motionsstopp för färdiga motioner: 11 februari

Skickas till bk@amnesty.se

 

Datum för årsmötet 

Årsmötet kommer att hålla digitalt i maj 2022. Datum publiceras inom kort. 

 

 

Protokoll från årsmötet 2021

Protokoll från årsmötet 2021

 

 

ÅRSMÖTESHANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET 2022 (publiceras den 9 april 2022)

 

  • Kallelse till digitalt årsmöte 2022 (skickas ut den 28 januari 2022) 
  • Förslag till dagordning och program 2022
  • Årsmöteshandbok 2022 (inklusive instruktioner för digitalt årsmöte) 
  • Årsberättelse och effektrapport med årsredovisning 2021 (Sektionen och Amnestyfonden) 
  • Granskningskommitténs rapport 2022
  • Beredningskommitténs rapport 2022
  • Motioner och förslag 2022 
  • Nomineringar till förtroendeuppdrag 2022 
  • Uppföljning av årsmötesbeslut 2022 

 

Stadgar

Stadgar för svenska sektionen Amnesty International, senast reviderade årsmötet 2021