Beslut per capsulam 2019 Protokoll från 1 oktober - 31 december 2019

PROTOKOLL FÖRT VID BESLUT PER CAPSULAM AV STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 1 OKTOBER 2019

 

Plats: Styrelsens forum

Ordförande: Amanda Jackson

Justerare: Linn Malmborg (vice ordförande)

 

Närvarande

Amanda Jackson, ordförande

Anna Fairbrass

Clara Gustafsson, suppleant

Lars Gäfvert

Linn Malmborg

Malgorzata Håkansson

Mehjar Azzouz, suppleant

Mårten Rosander, kassör

Nina Virkkala

 

 

§ 73. MÖTET ÖPPNAS

Amanda Jackson förklarar mötet öppnat.

 

§ 74. BESLUT 

Beslut per capsulam gällande dokumentet “Styrelsens arbetsordning” och dokumentet “Roll- och ansvarsfördelning mellan styrelse och generalsekreterare”

 

Med anledning av styrelsens diskussion på junimötet 2019, gällande förslag till uppdateringar av dokumenten, samt beslut som fattades på styrelsens septembermöte 2019 fattar styrelsen beslut om uppdateringar i styrelsens arbetsordning och “Roll- och ansvarsfördelning mellan styrelse och generalsekreterare”.

 

Styrelsens beslutar

 

att anta ändringsförslagen i styrelsens arbetsordning;

 

att anta ändringsförslagen i Roll- och ansvarsfördelning mellan styrelse och generalsekreterare;

 

att  förklara beslutet omedelbart justerat.§ 75. MÖTET AVSLUTAS

Amanda Jackson avslutar mötet.

 

 

Amanda Jackson

Ordförande

 

Linn Malmborg

Vice ordförande

 

Klicka här för undertecknat protokoll