Styrelsens möteskalender 2024-2025

 

13 juni kl. 18.00 Digitalt styrelsemöte.
Underlag för mötet ska vara klart: 29 maj
Utskick av möteshandlingar: 31 maj

 

Preliminärt 1 juli kl. 18.00. Digitalt styrelsemöte.

Underlag för mötet ska vara klart: 12 juni
Utskick av möteshandlingar: 14 juni

 

26 augusti kl. 17.00. Digitalt styrelsemöte.
Underlag för mötet ska vara klart: 7 augusti
Utskick av möteshandlingar: 9 augusti

 

21–22 september (lördag-söndag) Styrelsemöte och teambuilding i Stockholm.
Underlag för mötet ska vara klart: 4 september
Utskick av möteshandlingar: 6 september

 

12 november kl. 18.00. Digitalt styrelsemöte.
Underlag för mötet ska vara klart: 23 oktober
Utskick av möteshandlingar: 25 oktober

 

12 december kl. 18.00. Digitalt styrelsemöte.
Underlag för mötet ska vara klart: 27 november
Utskick av möteshandlingar: 29 november

 

6 februari kl. 18.00. Digitalt styrelsemöte.
Underlag för mötet ska vara klart: 22 januari
Utskick av möteshandlingar: 24 januari

 

15 mars (lördag) Styrelsemöte i Stockholm.
Underlag för mötet ska vara klart: 26 februari
Utskick av möteshandlingar: 28 februari

 

24 april kl. 18.00. Digitalt styrelsemöte.
Underlag för mötet ska vara klart: 9 april
Utskick av möteshandlingar: 11 april