Möte med sektionens styrelse 12-13 september 2008 - utdrag beslut Postkodlotteriet Protokoll från 1-2 september 2008Beslutande:
Ida Burlin
Sofia Halth
Ernesto Katzenstein
Maria Landenius
Lisa Moraeus
Anna Nilsdotter, ordförande
Jörgen Qwist, vice ordförande
Anton Lidström, suppleant

Övriga:
Mahyad Tavakoli, suppleant
Madelaine Seidlitz, suppleant för personalrepresentanten
Andrea Bodekull, personalrepresentant


12. MEDLEMSKAP I SVENSKA POSTKODLOTTERIET

Beslut

att svenska sektionen av Amnesty International ansöker om att bli medlem i Svenska Postkodföreningen och att bli förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet.

att förklara punkten omedelbart justerad.
Vid protokollet:


Fredrik Jansson
Sekreterare


Rätt utdraget intygas:


Anna Nilsdotter
Mötesordförande


Jörgen Qwist
Mötesordförande