Styrdokument och rapporter

Här hittar du dokument om de grundläggande värderingar, principer, regelverk, planer och riktlinjer som styr Amnesty Sveriges verksamhet. 

Filtrera

  • Sök:
  • Visa arkiverade:

Stadgar

Direktiv för förtroendeorgan, distrikt och grupper

Policyer

Långsiktiga mål, planer och strategier

Riktlinjer

Nationellt - övrigt

Internationellt

Amnesty Sveriges värdegrund