Den internationella rörelsen

Amnesty International finns i över 150 länder och territorier och varje år agerar omkring 10 miljoner människor i Amnestys namn, för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden.

 

Svenska sektionens arbete påverkas i hög utsträckning av det internationella arbetet och de beslut som fattas på det internationella årsmötet - Global Assembly Meeting. Vi deltar aktivt i beslut om Amnestys inriktning, rörelsens gemensamma mål och om hur Amnesty ska arbeta.

 

Alla sektioner har en röst på Global Assembly Meeting, men har rätt att skicka tre delegater. Vart tredje år har sektionerna även rätt att skicka en ungdomsrepresentant.

 

Styrelsen har beslutat att sektionens stående representant till GA-mötet ska vara sektionens ordförande och att sektionens generalsekreterare ska ingå i delgationen. Styrelsen beslutar också om den tredje delegaten och om sektionens ungdomsrepresentant.

 

Process inför Global Assembly Meeting (GA-mötet)

  • 180 dagar före GA-mötet ska sektionerna skicka in sina eventuella idéer till PrepCom.

  • 150 dagar före GA-mötet ska PrepCom dela ett utkast till agenda och inkomna förslag med rörelsen.

  • 90 dagar före GA-mötet är deadline för sektionerna att skicka in sina färdiga motioner.

  • 30 dagar före GA-mötet ska PrepCom dela en klar agenda och slutgiltiga underlag med rörelsen.

 

Förslagen till motioner ska innehålla information om hur frågan bidrar till att uppnå Amnestys mission och strategiska mål, på vilket sätt frågan är av global relevans och varför det är motiverat att frågan diskuteras på kommande GA-möte.

 

GLOBAL ASSEMBLY MEETING 11-12 SEPTEMBER 2021 (digitalt möte) 

 

Svenska sektionens delegation 2021

Parul Sharma, ordförande

Anna Johansson, tf generalsekreterare

Ulrika Westerlund, ledamot styrelsen

 

Den internationella valberedningen söker kandidater till följande förtroendeuppdrag

  • International Board (4 poster)
  • Chair of the Global Assembly and Preparatory Committee (1 post)
  • Global Assembly Preparatory Committee (3 poster)
  • International Nominations Committee (3 poster

 

Läs mer om ovan internationella förtroendeuppdrag

 

Är du intresserad av att kandidera till någon av posterna mejla Lina Jakobsson senast den 18 april via e-post lina.jakobsson@amnesty.se.

 

 

GLOBAL ASSEMBLY MEETING 7-8 NOVEMBER 2020 (digitalt möte)

  • Beslutsrapport från GA-mötet 2020 (engelska) 

 

GLOBAL ASSEMBLY MEETING 4-6 AUGUSTI 2019 (Johannesburg, Sydafrika)

 

GLOBAL ASSEMBLY MEETING 6-8 JULI 2018 (Warszawa, Polen)

 

INTERNATIONELLA RÅDSMÖTET (ICM) 2017 (Rom, Italien)