Den internationella rörelsen

Med våra 3 miljoner medlemmar och aktivister i över 150 länder och territorier är Amnesty International en röst att räkna med i kampen för de mänskliga rättigheterna.

 

Svenska sektionens arbete påverkas i hög utsträckning av det internationella arbetet och de beslut som fattas på den internationella rörelsens högsta beslutande möte Global Assembly (GA), tidigare Internationella rådsmötet (ICM). Vi deltar aktivt i dessa beslut om Amnestys inriktning (policyfrågor), rörelsens gemensamma strategiska mål och de frågor som handlar om med vad och hur Amnesty ska arbeta.

 

Alla sektioner har en röst på Global Assembly, men har rätt att skicka tre delegater. Vart tredje år har sektionerna även rätt att skicka en ungdomsrepresentant.

 

Styrelsen har beslutat att sektionens stående representant till GA ska vara sektionens ordförande och att sektionens generalsekreterare ska ingå i delgationen. Styrelsen beslutar också om den tredje delegaten och om sektionens ungdomsrepresentant.

 

Process inför Global Assembly (GA)

  • 180 dagar före GA ska sektionerna skicka in sina eventuella idéer till PrepCom.

  • 150 dagar före GA ska PrepCom dela ett utkast till agenda och inkomna förslag med rörelsen.

  • 90 dagar före mötet är deadline för sektionerna att skicka in sina färdiga motioner till GA.

  • 30 dagar före GA ska PrepCom dela en klar agenda och slutgiltiga GA-underlag med rörelsen.

 

Förslagen till motioner ska innehålla information om hur frågan bidrar till att uppnå Amnestys mission och strategiska mål, på vilket sätt frågan är av global relevans och varför det är motiverat att frågan diskuteras på kommande GA.

 

Global Assembly Meeting (GA) 2020

Framflyttat på grund av Covid-19 

 

Svenska sektionens delegation 2020

Amanda Jackson (ordförande i sektionsstyrelsen)

Anna Fairbrass (ledamot i sektionsstyrelsen

Anna Lindenfors (generalsekreterare)

 

 

Global Assembly Meeting (GA) 4-6 augusti 2019 i Johannesburg i Sydafrika 2019

 

Global Assembly Meeting (GA) 6-8 juli 2018 i Warszawa i Polen 2018.

 

Det internationella rådsmötet (ICM) 2017