Den internationella rörelsen

Amnesty International finns i över 150 länder och territorier och varje år agerar omkring 10 miljoner människor i Amnestys namn, för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden.

 

Svenska sektionens arbete påverkas i hög utsträckning av det internationella arbetet och de beslut som fattas på det internationella årsmötet - Global Assembly Meeting (GA). Vi deltar aktivt i beslut om Amnestys inriktning, rörelsens gemensamma mål och om hur Amnesty ska arbeta.

 

Alla sektioner har en röst på Global Assembly Meeting, men har rätt att skicka tre delegater. Vart tredje år har sektionerna även rätt att skicka en ungdomsrepresentant.

 

Styrelsen har beslutat att sektionens stående representant till GA-mötet ska vara sektionens ordförande och att sektionens generalsekreterare ska ingå i delgationen. Styrelsen beslutar också om den tredje delegaten och om sektionens ungdomsrepresentant.

 

 

Process inför Global Assembly Meeting - vartannat år. 2024 äger mötet rum den 2-4 augusti.  

 

  • 180 dagar före GA-mötet ska sektionerna skicka in sina eventuella idéer till PrepCom.

  • 150 dagar före GA-mötet ska PrepCom dela ett utkast till agenda och inkomna förslag med rörelsen.

  • 90 dagar före GA-mötet är deadline för sektionerna att skicka in sina färdiga motioner.

  • 30 dagar före GA-mötet ska PrepCom dela en klar agenda och slutgiltiga underlag med rörelsen.

 

Förslagen till motioner ska innehålla information om hur frågan bidrar till att uppnå Amnestys mission och strategiska mål, på vilket sätt frågan är av global relevans och varför det är motiverat att frågan diskuteras på kommande GA-möte.

Global assembly meeting 2022 (digitalt möte)

Global assembly meeting 11-12 september 2021 (digitalt möte) 

Global assembly meeting 7-8 november 2020 (digitalt möte)

  • Inga beslut om motioner eller förslag på detta möte.

Global assembly meeting 4-6 augusti 2019 (Johannesburg, Sydafrika)

Global assembly meeting 6-8 juli 2018 (Warszawa, Polen)

 

Internationella Rådsmötet  (ICM) 2017 (Rom, Italien)