Förslag om tidsdisposition och dagordning för årsmötesdelen Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1998

Till: styrelsen
Från: sekretariatet
Datum: 3 december 1998

MR-konferens och årsmöte 7-9 maj 1999 - idé om tidsdisposition och dagordning för årsmötesdelen

Två alternativ ges här. De skiljer sig åt framförallt avseende lördagen och tidpunkt för den interna MR-konferensen kontra årsmötet. Förslaget i den vänstra kolumnen är enligt AU:s förslag medan det i den högra är framtaget efter konsultation med valberedningen, som framfört önskemål om ordentligt tidsutrymme för bearbetning av eventuella nomineringar som görs under själva årsmötet. Detta efter erfarenheter från förra årsmötet, då tiden för deras förberedelser blev mycket knapp.
Noteras kan också att rapport från demokratiutredningen är inlagd som en punkt i enlighet med årsmötesbeslutet från 1998. Rapporten från RC finns ej med då den väl kommer att behandlas på extra medlemsmöte. Om så inte är fallet bör den läggas in i dagordningen för årsmötet.

AU:s förslag Alternativt förslag

Fredag 7 maj 1999
kl 13-15
Nybörjarmöte och en del andra möten t ex för DO

kl 15-21
EXTERN MR-KONFERENS alt TRENDSEMINARIUM
Fredag 7 maj 1999kl 15-20
EXTERN MR-KONFERENS alt TRENDSEMINARIUM

kl 20-21
INFORMELLA MÖTEN

Lördag 8 maj 1999
kl 9-15

INTERN MR-KONFERENS OM ÅTAGANDET

kl 15-21
ÅRSMÖTE
Lördag 8 maj 1999
kl 9-15

ÅRSMÖTE

kl 15-21
INTERN MR-KONFERENS OM ÅTAGANDET

Söndag 9 maj 1999
kl 9-15

FORTSATT ÅRSMÖTE
INKL SUMMERING AV INTERNA MR-KONFERENSEN ALT INFORMELLA MÖTEN
Söndag 9 maj 1999
kl 9-12

FORTSATT ÅRSMÖTE
Lördag 8 maj 1999

INTERN MR-KONFERENS
kl 9.00 - 15.00
-------------------------------------------------------
ÅRSMÖTE
kl 15.15 - 21.00

15.15-16.00 INLEDNING Val av
1. Välkomna till årsmötet funktionärer
2. Mötet öppnas av - två ordförande sektionens ordförande - två sekreterare 3. Fastställande av - två justerare
dagordning - rösträknare
4. Godkännande av - redaktionsutskott
arbetsordning
5. Upprättande av röstlängd
6. Fråga om mötet ska vara offentligt
7. Fråga om mötet utlysts stadgeenligt
8. Val av funktionärer
9. Genomgång av arbetsordningen


16.00 - 16.45
10. Valberedningens förslag och meddelande om tidpunkt för nomineringsstopp

16.45 - 18.00 AMNESTYÅRET 1998
11. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
12. Revisorernas berättelse avseende sektionen
13. Generalsekreterarens rapport
14. Granskningskommitténs rapport
15. Rapport från demokratiutredningen

18.00 -19.00 Middag

19.00 - 20.00
16. Frågestund med sektionens styrelse
17. Fråga om ansvarsfrihet för sektionens styrelse
Lördag 8 maj 1999

ÅRSMÖTE
kl 9.00 - 15.00

9.00-9.45 INLEDNING Val av
1. Välkomna till årsmötet funktionärer
2. Mötet öppnas av - två ordförande sektionens ordförande - två sekreterare 3. Fastställande av - två justerare
dagordning - rösträknare - redaktionsutskott
4. Godkännande av
arbetsordning
5. Upprättande av röstlängd
6. Fråga om mötet ska vara offentligt
7. Fråga om mötet utlysts stadgeenligt
8. Val av funktionärer
9. Genomgång av arbetsordningen


9.45 - 10.30
10. Valberedningens förslag och meddelande
om tidpunkt för nomineringsstopp

10.30 - 12.00 AMNESTYÅRET 1998
11. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
12. Revisorernas berättelse avseende sektionen
13. Generalsekreterarens rapport
14. Granskningskommitténs rapport
15. Rapport från demokratiutredningen

12.00 -13.00 Lunch

13.00 - 15.00
16. Frågestund med sektionens styrelse
17. Fråga om ansvarsfrihet för sektionens styrelse


--------------------------------------------------
kl 15.15 - 21.00

INTERN MR-KONFERENS OM ÅTAGANDET


Söndag 9 maj 1999
kl 9-15
Fortsatt årsmöte

9.00 - 9.30 AMNESTYÅRET 1998 - fortsättning
18. Amnestyfondens verksamhetsberättelse och bokslut
19. Revisorernas berättelse avseende Amnestyfonden
20. Frågestund med Amnestyfondens styrelse
21. Fråga om ansvarsfrihet för Amnestyfondens styrelse
22.Redaktionsutskottets förslag till uttalande

9.30 - 10.00 VAL
23. Presentation av nominerade till val
24. Val av ordförande
25. Val av kassör

10.00 - 11.15
26. Presentation av nominerade till val
27. Val av styrelse för sektionen
28. Val av styrelse för Amnestyfonden
29. Val av auktoriserad revisor för sektionen och Amnestyfonden
30. Val av granskningskommitté
31. Val av valberedning

11.30 - 12.30 Lunch

12.30 - 14.30 INFORMELLA MÖTEN ALT SUMMERING DEN INTERNA MR-KONFERENSEN

14.30-15.00 AVSLUTNING
32. Tid och plats för årsmötet år 2000
33. Övriga frågor
34. Mötet avslutas av sektionens ordförande
Söndag 9 maj 1999
kl 9-15
Fortsatt årsmöte

11.15 - 12.00 AVSLUTNING
32. Tid och plats för årsmötet år 2000
33. Övriga frågor
34. Mötet avslutas av sektionens ordförande