Alt. 1. Bilaga 10 Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1998