Dagordning/underlag styrelsemöte 5-6 december 1998 Dagordning för möte 1-2 augusti 1998


KALLELSE reviderad 981130


MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 5-6 DECEMBER 1998

Tid: Kl 10.00 lördagen den 5 december - söndagen den 6 december kl 15.00
Plats: Stockholmsdistriktets lokal, Hornsbruksgatan 11, tel 08-428 95 02,
T-bana Hornstull, uppgång Högalidsparken
Ordförande: Jesús Alcalá
Ordförandereserv: Hanna Roberts


FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Lördag 5 december

10.00 - 10.30 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till grupputskicket
1.2 Val av ordförandereserv till nästa möte
1.3 Fastställande av dagordningen
1.4 Protokoll från arbetsutskottets möte 22 november 1998
1.5 Protokoll från styrelsens möte 26-27 september 1997 [Möte med sektionens styrelse den 26-27 september 1998]
1.6 Val av adjungerad ekonomisakkunnig

10.30 - 12.30 2. ÖVERSYNSGRUPPENS SLUTRAPPORT

12.30 - 13.30 LUNCH

13.30 - 14.30 3. RAPPORTER
3.1 Rapport från sekretariatet
3.2 Ekonomisk rapport Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'Ekonomisk rapport tom oktober 1998 med helårsprognos - 5 bilagor'
3.3 Rapport från utskotten [Förslag till förändring i C-utskottet]
3.4 Rapport från internationella fundraisingmötet [Rapport från det internationella fundraisingmötet den 30-31 oktober 1998]
3.5 Rapport från internationella kassörsmötet
3.6 Granskningskommitténs rapport [Granskningskommitténs rapport till budgetmötet 1998]

14.30 - 15.30 4. INFÖR MR-KONFERENSEN/ÅRSMÖTET 1999
- Godkännande av budget för mr-konferensen/årsmötet 1999 [Preliminär budget årsmöte 1999]
- Förslag till arbetsordning och årsmöteshandbok [Förslag till revidering av årsmöteshandboken och arbetsordningen för årsmötet 1999]
- Förslag till kallelse till årsmötet 1999 [Förslag till kallelse till årsmötet 1999]
- Grovplanering inför årsmötet (innehåll, seminarier, gäster, förslag
till dagordning) [Förslag om tidsdisposition och dagordning för årsmötesdelen]
- Om sektionens verksamhetsberättelse [Sektionens verksamhetsberättelse]

15.30 - 16.00 5. UPPFÖLJNING ÅRSMÖTESBESLUT
- Folkrättens genomslag [Årsmötesbeslut 46 - Folkrättens genomslag]
- Arbetet med asylsökande [Beslutsunderlag betr. beslut 45 på årsmötet, om svenska sektionens arbete för asylsökande]
- Arbete med enskilda aktivister [Arbetsgruppen för Enskilda Aktivister]

16.00 - 16.30 6. MEK/MSP-ARBETET [MEK/MSP-arbetet inom svenska sektionen]

16.30 - 17.00 7. RAPPORT FRÅN AMNESTYFONDEN
- Uppföljning Radiohjälpsinsamlingen

17.00 - 19.00 8. ARBETSGIVARFRÅGOR
- Rekrytering ny generalsekreterare och frågan om tf GS [Översyn av sekretariatet - Delrapport inför rekryteringen av en ny GS]
- Översyn av sekretariatets organisation
- Styrelsens arbetsformer

19.00 GEMENSAM MIDDAG


Söndag 6 december

09.00 - 10.30 9. BESLUT OM BUDGET 1999 [Alt. 1. Förslag till budget 1999 (10 bilagor)] [Alt. 1. Bilaga 1] [Alt. 1. Bilaga 2] [Alt. 1. Bilaga 3] [Alt. 1. Bilaga 4] [Alt. 1. Bilaga 5] [Alt. 1. Bilaga 6] [Alt. 1. Bilaga 7] [Alt. 1. Bilaga 8] [Alt. 1. Bilaga 9] [Alt. 1. Bilaga 10] [Alt. 2. Balanserad budget på 38 mkr] [Alt. 3. Balanserad budget på 38,2 mkr]
- Budgetmötets rekommendationer [Protokoll från budgetmötet den 21 november 1998]
- Presentation av IMM-aktiviteter [Registeranalys via SPAR och MOSAIC]

10.30-11.30 10. HUMANFONDEN
- Diskussion om Humanfonden [Amnesty och Humanfonden]
- Representant i Bancos Hjärtefondsråd

11.30-12.00 11. INFÖR ICM
- Resolutioner
- Grouping 2 möte
- Nomineringar
- DAWG-enkäten, Synpunkter på ISP, Enkät Mandate Review [Aktuella remisser och enkät från den internationella rörelsen]


12.00 - 13.00 LUNCH

13.00 - 13.45 11. FORTS. INFÖR ICM

13.45 - 14.00 12. UNGDOMSRÅDET [Tillsättandet av ett nytt ungdomsråd]

14.00 - 14.30 13. MR-FONDEN
- Diskussion om Amnestys representant i MR-fonden [Om Frivilligorganisationernas Fond för Mänskliga Rättigheter (MR-fonden)]

14.30 - 15.00 14. ÖVRIGA FRÅGOR
- Brev från Kinasamordningen [Brev från Kinasamordningen - Byråkratisering av IS förhindrar aktivitet]
- Brev från Halmstadgrupperna om Pådraget [Brev till styrelsen från avdelningen i Halmstad, dat. 20 november 1998]
- Brev från grupp 77 i Malmö om Pådraget [Brev från grupp 77 om nedläggningen av Pådraget, den 26 november 1998]
- Brev från Halmstadgrupperna [Brev till styrelsen från Halmstads amnestygrupper, den 30 november 1998]
- Brev från Bo Lindblom [Brev till styrelsen från Bo Lindblom, den 30 november 1998]
- Teckningsrätt

Med vänliga hälsningar,


Jesús Alcalá Dan Grundin