Brev från grupp 77 om nedläggningen av Pådraget, den 26 november 1998 Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1998

                  Malmö 26 nov 1998
Till svenska sektionens styrelse och tf generalsekreterareVi vill med detta brev protestera mot nedläggningen av Pådraget.

Då det enligt vår kännedom inte finns något årsmötesbeslut som underlag vill vi veta på vilka grunder styrelsen/sekretariatet lägger ned Pådraget som i mer än tio år har varit och är ett populärt och effektivt sätt att arbeta för de mänskliga rättigheterna.

Grupp 77 har sedan många år prenumererat på Pådraget, som vi varje månad sänder ut till ca 60 bidragsgivare för att
a) ge dem möjlighet att vara aktiva (= skriva brev)
b) de ska kunna hålla sig informerade om såväl Amnestys som vår grupps verksamhet.

Dessutom delar vi ut Pådraget varje månad till våra gruppmedlemmar för att
a) ge de av medlemmarna som inte hinner att skriva BA p g a för många andra uppgifter i gruppen, möjlighet att använda "pennan som vapen". De tycker inte att Kortkampanjen är ett tillfredsställande alternativ.
b) på ett enkelt och effektivt sätt ge exempel på Amnestys arbete till olika målgrupper när vi är ute och informerar.
c) ge gruppens nya medlemmar en mjukstart i Amnestys sätt att skriva brev.

Under den senaste veckan har vi fått telefonsamtal från bidragsgivare som är besvikna över att de kommer att mista den service Pådraget har inneburit. Vi tycker det är olyckligt att ni berövar oss den här aktionsformen utan att först fråga årsmötet.

Med förhoppning om svar inom en inte alltför lång tid.

Hälsningar
Grupp 77
genom Hilde Selander, gruppsekreterare