Alt. 1. Bilaga 3 Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1998