Alt. 3. Balanserad budget på 38,2 mkr Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1998


Alternativ 3: Balanserad budget på 38,2 mkr, med ökade intäkter på 200 tkr och intäktsgenererande aktiviteter motsv. 430 tkr tidigare ej inom ramen .