Preliminär budget årsmöte 1999 Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1998

Till: Styrelsen/AU
Från: Stockholmsdistriktet
Datum: 1998-11-17

Preliminär budget årsmöte 1999

Kostnader
Lokal 95 450
Inkvartering 142 500
Måltider 122 500
Manifestation 5 000
Underhållning 5 000
Porto 4 000
Oförutsedda utgifter 10 000
Summa kostnader 384 450

Intäkter
Avgifter 387 500
Summa intäkter 387 500

Budgeten är baserad på 350 deltagare.

---------------------------------------------

Budgetunderlag årsmöte 1999

Lokal, Sveaplans gymnasium

Objekt Pris Tid Totalt
Aulan 1 375 kr/h 28 h 38 500
Skrivsal (100 pers.) 1 250 kr/h 16 h 20 000
4 mindre salar (30 pers.) 175 kr/h 16 h 11 200
Teknisk hjälp 562,50 kr/h 28 h 15 750
Utrustning 687,50 kr/d 3 d 2 062
Mer utrustning 7 938
Summa 95 450

Lokalen är tänkt att disponeras fredag 12-20, lördag 8-20, söndag 8-16. Aulan tar 500 personer. Skrivsalen som tar 100 personer och de fyra mindre salarna kan användas för seminarier och annat. Under styrelsevalet behövs endast aulan varför vi räknar med att använda de andra salarna under kortare tid. Den tekniska utrustningen får inte skötas på egen hand, utan det krävs att vi betalar för detta. Posten "mer utrustning" är ytterligare utrustning som inte redan finns på plats.

Inkvartering

Boende Pris Antal pers. Totalt
Vandrarhem 150 kr/natt 100 30 000
Dubbelrum 350 kr/natt 75 52 500
Enkelrum 600 kr/natt 50 60 000
Summa 142 500


Avgifter
Typ Pris Antal pers. Totalt
Endast årsmöte, ingen mat 350 0 0
Bor hemma 700 125 87 500
Vandrarhem 1 000 100 100 000
Dubbelrum 1 400 75 105 000
Enkelrum 1 900 50 95 000
Summa 387 500

Antalet personer på de olika alternativen bör betraktas som ett räkneexempel. Eftersom avgifterna och kostnaderna för inkvarteringen är kommunicerande kärl, blir nettot detsamma oberoende av fördelningen.