Brev från Kinasamordningen - Byråkratisering av IS förhindrar aktivitet Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1998

Till Styrelsen
Från: Kinasamordningen
Datum: 1998-11-23Byråkratisering av IS förhindrar aktivitet

Vid Kinasamordningarnas internationella möte i Hongkong 6-8 november diskuterades ånyo frågan om varför IS inte producerar fler aktionsfall och RAN-aktioner på Kina.

Det internationella sekretariatets Kina-team anser att de allvarligt hämmas och förhindras i sitt arbete genom interna byråkratiska förordningar och procedurer som förknippas med dessa aktionsformer. Detta har medfört att teamet inte förmått att producera dessa aktioner. Istället har man börjat producera samma material men under en annan etikett, enbart för att komma undan den interna byråkratin.

De församlade Kinasamordnarna ansåg enhälligt att detta är ett oacceptabelt förhållande som i längden kraftigt kan undergräva Amnesty Internationals trovärdighet och effektivitet. Mötet beslöt att respektive samordning skulle göra en framställan till sin sektion i frågan för att göra sektionerna medvetna om detta problem och få dem att bearbeta IS för att få till en förändring.

Kina-teamet på IS har under de två senaste åren i stort sett inte producerat ett enda aktionsfall. Inte för att det råder någon brist på fall som kan tas upp, utan för att man pga den interna byråkratin och allmän arbetsanhopning inte haft tid. Man har en lista med fall som man skulle vilja ta upp. Tidigare har den svenska samordningen hjälpt IS med att skriva och sammanställa ett aktionsfall. Frågan kom nu upp igen om vi kunde bistå IS med detta. Inom teamet förs diskussioner om att producera aktionsfall, men kalla dem för någonting annat, för att "lura" byråkratin inom IS. Detta har redan genomförts när det gäller RAN-aktioner. Officiellt produceras inga RAN-aktioner på Kina, men det kommer ändå aktioner, som dock inte officiellt bär titeln RAN-aktion, även detta för att gå runt IS egen byråkrati. För att skicka ut en RAN-aktion måste teamet bl a fylla i ett fyrasidigt formulär där man ska förklara varför man initierar denna aktion och till vem den riktar sig. Formuläret är ofta mer omfattande än själva aktionen.

Kinasamordningen föreslår därför sektionsstyrelsen att

  • Vid lämpliga internationella möten och kontakter driva frågan om att minska byråkratin inom IS.
  • Arbeta för att ansvar och befogenheter delegeras ut till respektive researchteam

För närvarande arbetar en researcher och två campaigners på Kina teamet i London. En researcher är placerad i Hongkong.