Förslag till förändring i C-utskottet Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1998

T ill: Styrelsen
Från: C-utskottet
Datum: 1998-11-29


Då en medlem i utskottet, Gerd Falk, meddelat att hon måste sluta, samt då utskottet i hennes ställe fått en ny medlem, Erik Norberg, måste vissa justeringar beträffande medlemmarna i C-utskottet göras.


C-utskottet förelår styrelsen

att stryka Gerd Falk som medlem i C-utskottet och
att välja Erik Norberg som ny medlem i C-utskottet