Brev till styrelsen från avdelningen i Halmstad, dat. 20 november 1998 Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1998

        Till Styrelsen för Amnesty International, svenska sektionen.

Avdelningen i Halmstad beslutade vid ett stormöte den 19 nov.-98 att framföra en enhällig protest mot beslutet att lägga ner Pådraget .

Det är den enda insats en medlem på fältet kan göra med tillfredsställelse och samtidigt känna att han/hon gör en insats. Tag inte bort den känslan från 800 skribenter !

Då tar ni också bort spridningen av kunskapen om Amnestys verksamhet, samt engagemanget.

Vi uppmanar härmed Styrelsen att ändra beslutet.


Halmstad den 20 nov.-98


Nils Eriksson

ordf i gr.033, samt ordf. i Byring & Bråte


e.u.insänt av A-M Johnsson, avd 147, samt arbetare på Byring & Bråte.