Fastställande av tid och plats för årsmötet/MR-konferensen Underlag till styrelsemöte 1-2 juli 1998

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 1998-09-22


Fastställande av tid och plats för årsmötet/mr-konferensen 1999Stockholmsdistriktet har meddelat styrelsen att man är villiga att arrangera årsmötet/mr-konferensen 1999.

Förslag till beslut

att årsmötet/mr-konferensen 1999 hålls 7-9 maj i Stockholmsområdet
att sektionen och Stockholmsdistriktet tillsammans svarar för arrangemanget av årsmötet/mr-konferensen 1999.