Disponibla medel efter beslut (disp 2) styrelsemötet september 1998 Underlag till styrelsemöte 1-2 juli 1998


Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 1998-09-15

Disponibla medel efter beslut (disp 2) styrelsemötet september 1998

Vid styrelsemötet i september fattar styrelsen beslut om budgetens disp 2 del. I år omfattar denna del 416 tkr. Sekretariatets förslag nedan innebär att inte all verksamhet i disp 2 tas, men att motsvarande summa i stället läggs på inköp av datorutrustning, i enligt med det uppdrag styrelsen gav sekretariatet på junimötet i år.

Efter en genomgång inom programavdelningen kostateras att viss verksamhet inte kommer att genomföras, varför 41 tkr i disp 2 utgår enligt följande.

Specialgrupper Juristgrupperna 7 tkr
Samordningsgrupperna Land/temaseminarier 9 tkr
Medlemsutbildning FLO-utbildning 10 tkr
Pådraget Marknadsföring 15 tkr

De kostnader som återstår avser

Medlemmarna Återvärva äldre medlemmar 100 tkr
Insamlingsarbete Utvidgning givarregistret 125 tkr
Insamlingsarbete Ibladningar i tidningar 150 tkr

Den sammanlagda summan i disp 2 blir 375 tkr, men eftersom annan verksamhet motsvarande 41 tkr inställs, skulle denna summa kunna läggas på inköp av datorutrustning inom ramen för befintligt budgetutrymme i disp 2.

Förslag till beslut

att styrelsen beslutar godkänna 416 tkr enligt ovanstående förslag, som innebär 375 tkr för programverksamhet och 41 tkr för inköp av datorutrustning