Förberedelser inför budgetmötet 1998 Underlag till styrelsemöte 1-2 juli 1998

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 22 september 1998
Förberedelser inför budgetmötet 1998Budgetmötet äger rum lördagen den 21 november 1998.

Förslag till beslut

att förberedelserna sker i samarbete mellan sekretariatet och sammankallande i D-utskottet
att samtliga utskott är representerade vid mötet