Bilaga 4. Budget 1999 med fördelade programkostnader. Underlag till styrelsemöte 1-2 juli 1998