Bilaga 1. Intäktsbudget 1999 Underlag till styrelsemöte 1-2 juli 1998