Tidsplan för styrelsens förberedelser inför årsmötet/MR-konferensen 1999 Underlag till styrelsemöte 1-2 juli 1998

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum 1998-09-22Tidsplan för styrelsens förberedelser inför årsmötet/mr-konferensen 1999

26-27 sep Styrelsen fastställer tid och plats för årsmötet/mr-konferensen
Styrelsen diskuterar innehåll för årsmötet/mr-konferensen
Styrelsen fastställer tidsplan och budget

5-6 dec Styrelsen beslutar om;
*årsmötesavgift
*senaste anmälningsdag
*reseersättning
*förslag till arbetsordning och årsmöteshandbok
*direktiv för distriktens, samordningsgruppernas och specialgruppernas
verksamhetsberättelser samt diskuterar grovplanering för årsmötet.
*utländska gäster

Januari Kallelsen går ut i Amnesty Press nr 1/99

10 januari AU beslutar om grovplan för årsmötet.
AU diskuterar förslag på;
*ordförande/ev. rapportörer
*utländska sektioner som bör bjudas in
*arbetsfördelning inom styrelsen

23-24 januari Styrelsemöte
Beslut om ovanstående punkter.

21 februari AU tar del av och kommenterar förslag till verksamhetsberättelse

6-7 mars Styrelsemöte
Styrelsen fastställer verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 1998
Styrelsen fastställer förslag till dagordning

Mars Årsmöteshandlingarna skickas ut

April Verksamhetsberättelsen (deadline i slutet av januari) går ut i Amnesty Press

25 april AU gör avstämning inför årsmötet

6 maj Styrelsemöte

7-9maj Årsmöte/mr-konferens

9 maj Konstituerande styrelsemöte