Bilaga 3. Programbudget 1999 - 38 mkr Underlag till styrelsemöte 1-2 juli 1998