Bilaga 2. Budget 1999 fördelad på en fast och två disp delar - 38 mkr Underlag till styrelsemöte 1-2 juli 1998