Bilaga 5. Ekonomisk verksamhetsplan för 2000 Underlag till styrelsemöte 1-2 juli 1998