Hyreskontraktet för sekretariatet Underlag till styrelsemöte 1-2 juli 1998

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Daum: 1998-09-15

Hyreskontraktet för sekretariatet

Sektionens sekretariat flyttade in i lokaler på Sveavägen i Stockholm i december 1994. Hyreskontrakt för lokalerna är tecknade fram till 1999-09-30, vilket innebär att om styrelsen önskar säga upp avtalet för omförhandling eller avträde så måste detta ske skrifligen före 1998-09-30, alltså ett år innan kontraktstidens utgång. Avser styrelsen att ej verkställa ovanstående löper hyreskontraktet vidare ytterligare 3 år med början 1999-10-01.

En viss överhettning när det gäller kontorslokaler råder för närvarande i centrala Stockholm. Detta innebär att lokaler för uthyrning i Stockholm blir allt dyrare. Sekretariatslokalerna kostar idag c:a 1.000:-/m2 och år vilket är en relativt låg hyresnivå.

Förslag till beslut

att hyreskontraktet för sekretariatet löper vidare med början 1999-10-01