Årsmötet 2001 Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 2000

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 14 juni 2000Årsmötet 2001

Den 13 juni 2000 meddelade Vivi Steinmark från grupp 203 i Visby att de formellt fattat beslut om att ansöka om att anordna årsmötet 2001.


Förslag till beslut

att uppdra åt grupp 203 i Visby att anordna årsmötet 2001.