Förslag till fördelning av distriktsansvar i sektionsstyrelsen Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 2000

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 10 maj 2000


Förslag till fördelning av distriktsansvar i sektionsstyrelsen

Följande förslag bygger på att i möjligaste mån behålla tidigare styrelseledamöters distriktsansvar och fördela
övriga distrikt på de nya ledamöterna i enlighet med tidigare indelning.

Distriktsansvar 2000/2001

Maria Eklund Södra Norrland och Västerbotten
Christian Gräslund Skaraborg och Örebro
David Langlet Uppsala och Värmland/Dalsland
Binnie Kristal-Andersson Stockholm och Östergötland/Sö Sörmland
Susann Olsson Kalmar/Kronoberg och Norrbotten
Tina Lundh Älvsborg/Bohuslän och Gotland
Torbjörn Söderberg Halland och Jönköping
Nicklas Liss-Larsson Gästrikland/Dalarna och Mälardalen
Henrik Zetterquist Skåne/Blekinge och Göteborg

Distriktsansvar 1999/2000

Maria Eklund Södra Norrland och Västerbotten
Christian Gräslund Skaraborg och Örebro
Robert Hårdh Uppsala och Värmland/Dalsland
Binnie Kristal-Andersson Stockholm och Östergötland/Sö Sörmland
Susann Olsson Kalmar/Kronoberg och Norrbotten
Hanna Roberts Älvsborg/Bohuslän och Gotland
Torbjörn Söderberg Halland och Jönköping
Jenny Wessblad: Gästrikland/Dalarna och Mälardalen
Henrik Zetterquist: Skåne/Blekinge och Göteborg

Förslag till beslut

att anta förslaget till fördelning av distriktsansvar i styrelsen 2000/2001