Förslag till direktiv för A-utskottet 2000/01 Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 2000

Till: Styrelsen
Från: A-utskottet
Datum: 8 juni 2000


Förslag till direktiv för A-utskottet 2000/01

Ansvarsområde

A-utskottet har frågor avseende Amnestys åtagande som sin huvuduppgift. Detta innebär att utskottet fortlöpande ska följa den internationella och nationella debatten om åtagandets utveckling och bygga upp en bred kompetens för detta. Utskottet ska dels ge den svenska sektionens syn på olika policyfrågor, dels ge underlag för den svenska sektionens införande av internationellt fattade beslut. Utskottet ska också bereda verkställandet av årsmötesbeslut. Utskottet ska vidare behandla flykting- och asylfrågor samt följa upp sektionens engagemang i Amnestys EU-förening.

Arbetsuppgifter

Utskottet ska

  • följa den internationella mandatkommitténs arbete med mandatöversynen och bereda svenska sektionens ställningstagande
  • bevaka flykting- och asylfrågor inom sektionen
  • ge förslag på presentation av mandatet inom sektionen och samarbeta med Policygruppen
  • ge underlag för verkställandet av årsmötesbeslut inom sitt område
  • följa EU-föreningens arbete och rapportera till styrelsen
  • bevaka införandet av rådsmötesbeslut i den svenska sektionen.