Kommplettering till ansökan om specialgruppsstaus för Kvinnorättsgruppen Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 2000

Till: Styrelsen
Datum: 5 juni 2000
Från: Kvinnorättsgruppen i Göteborg


Komplettering till ansökan om specialgruppsstatus för Kvinnorättsgruppen
Verksamhetsplan


Skapa ett nätverk av bidragsgivare.

Hemsidan: formulera och bidra aktivt med information och styra innehållet på sidan innanför de givna gränserna. Bevaka nya prenumeranter av månadens kvinnorättsfall. Bevaka Kvinnorättsgruppens e-post angående frågor, nya medlemmar etc.

Stödja och bli stödda av vårt lokala nätverk där ca 20 kvinnoorganisationer i Göteborg ingår.

Bevaka blixtaktionerna.

Delta i nationella och internationella möten, konferenser och seminarier som rör kvinnors mänskliga rättigheter.

Vidareutveckla kontakter med andra NGO´s.

Vidareutveckla kontakter med andra kvinnorättsgrupper inom Amnesty International.

Vidareutbilda oss i kvinnors mänskliga rättigheter.

Delta i diskussionen om åtagandet med hänsyn till kvinnors mänskliga rättigheter.

Ta initiativ till och medverka aktivt i kampanjarbete där kvinnors mänskliga rättigheter berörs.

Ansvara för arrangemangen kring Internationella kvinnodagen varje år.

Debattera i massmedia. Hålla föredrag. Anordna temakvällar. Fortsätta att ansvara för 1-2 Öppet Hus kvällar per termin.

Besöka distrikten (nationellt) och grupperna i Region Väst för att informera om vårt arbete.

Arbeta för att få fler medlemmar i gruppen nationellt.Kvinnorättsgruppen den 31 maj 2000