Möteskalender för styrelsen 2000/2001 Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 2000

Till: Styrelsen
Datum: 7 juni 2000
Från: Sekretariatet


Möteskalender för styrelsen 2000/2001


2000

4 juni AU (telefonmöte)
16-18 juni Styrelsemöte i Stockholm
? augusti Sekretariatets planeringsdagar
3 september AU
16-17 september Utbildningshelg inför kampanjen mot tortyr
23-24 september Styrelsemöte i Stockholm
23-24 september Distriktsombudsmöte i Stockholm
14-15 oktober Utbildningshelg för styrelsen (distrikt ?)
28-29 oktober Permanenta mandatkommitténs möte i Rom
10-11 november Directors meeting i Nepal
11 november Budgetmöte i Stockholm
19 november AU
December Section Chair meeting (London?)
2-3 december Styrelsemöte i Stockholm
9 december Nationellt mandatmöte i Stockholm

2001

14 januari AU
27-28 januari Styrelsemöte
Jan. -Feb. Grouping Two meeting
18 februari AU
3-4 mars Styrelsemöte
22 april AU
3-4 maj Styrelsemöte
4-6 maj Årsmöte