Utvärdering av Amnestys årsmöte i Malmö den 5-7 maj 2000 Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 2000

Till: Styrelsen
Från: Årsmötesarrangörerna
Datum: 8 juni 2000


Utvärdering av Amnestys årsmöte i Malmö den 5-7 maj 2000
37 inkomna svar (16%)


1 Vad var särskilt bra med detta årsmöte? (svar i frekvensordning)

(17) Lokalerna (hörslinga för hörselskadade)
(13) Organisationen (“grattis och tack till arrangörerna”)
(9) Gästerna (särskilt omnämns Helen Bamber och Greger Noll)
(6) Att tiderna hölls
(6) Bra, fungerande presidium
(6) Mikael Wiehe
(5) Lugn och positiv stämning
(5) Bra, nära hotell
(4) Trevliga, vänliga funktionärer
(3) Inga matköer
(3) God mat
(2) Att flyktingfrågan togs upp
(2) Bra ledning av beredningsgrupperna
(2) Lyckad manifestation
(2) Den konstnärliga utsmyckningen
(2) Vädret

Enstaka synpunkter: tydlig och vänlig inbjudan, bra diskussioner, försäljningen, seminarierna, att få skjuts till stationen, mikrofonbärarna på söndagens plenum.


2 Vad kunde varit bättre? (råd till kommande arrangörer)

(14) Manifestationen (inga Amnestybanderoller, dålig förstärkare, inget material att dela ut till åskådare, AI-folket bildade en ring som stängde ut allmänheten “som vid alla manifestationer”)
(8) Maten (för lite grönt)
(4) Den vegetariska maten (enformig, för mycket lök)
(2) För lite samvaro - utan musik
(2) Kaffe till maten (sponsringsfråga)
(2) Bättre skyltning av funktionärerna
(2) Vattenkannor
(2) Frukt
(2) Mikrofonbärandet
(2) Mikrofoner i grupprummen

Enstaka synpunkter: musik som tillåter samtal, röriga papper (numrering, olika färg), svårläst overhead i plenisalen, bord att ha sina papper på i grupprum och plenum, kunde getts tips om “bed and breakfast”, möjlighet till engångsmåltider, bättre annonsering utåt (flaggor, skyltar), värdar och gäster borde fått tel nr till varandra, musik som tillåter samtal, vi borde varit bättre pålästa, varna för taxi-lurendrejare (147 kr från centralen);

Fem st hade inga anmärkningar.