Brev från Stockholmsdistriktet Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 1998

Till: Svenska sektionens styrelse
Från: Stockholmsdistriktets styrelse
Datum: 27 maj 1998Kära vänner,

Årsmötet i Växjö har öppet visat den konflikt och splittring som sedan länge har funnits i sektionen. Ingen av oss som var närvarande, kan väl påstå att det är den form av debatt vi vill ha inom och kring den svenska sektionen. Vi tror att den aktuella krisen är resultatet av de slitningar som sedan många år har funnits mellan sektionsstyrelse och de anställda på sekretariatet.

Även om vi liksom de flesta, tycker att det är obehagligt med stridigheter, anser vi att det är bra att konflikten blev synlig till sist. Man får inte bortse från det faktum att konflikter brukar ha en utvecklande och förnyande funktion. Svenska Amnesty har nu en unik möjlighet att ta vara på detta genom att reda ut konflikten och gå framåt.

Vi är av den grundläggande uppfattningen att det aldrig bara finns en ansvarig i en konflikt. Därför måste också alla inblandade visa vilja att bidra till en konstruktiv lösning. Däremot anser vi att det åligger styrelsen med ordföranden i spetsen att ta initiativet och starta processen.

Vi vill uppmana Er att snarast vidta åtgärder för att lösa konflikten. Det är viktigt att parterna möts, försöker enas om vad som har hänt, försonas och tillsammans lägga grunden för ett framtida samarbete.

Vidare vill vi uppmana Er att ge generalsekreteraren ett handfast stöd i hennes arbete med att återställa ett gynnsamt arbetsklimat på sekretariatet. Vi medlemmar är mycket beroende av sekretariatets stöd och service. Det är därför viktigt för oss att generalsekreteraren och hennes medarbetare kan koncentrera sina kunskaper och resurser till det.

Till sist vill vi tala om att vi är medvetna om att det är ett tungt arbete som ligger framför Er. Ni som har tagit på Er uppgiften och ansvaret som ledamöter i sektionens styrelse under en orolig tid med problem och interna stridigheter har vår beundran. Vi vill försäkra er om vårt stöd!

Med vänliga hälsningar Stockholmsdistriktets styrelseGabi Björsson
Ordförande
Amnesty International Stockholmsdistriktet
Döbelnsgatan 83,11352 STOCKHOLM
(Ö 08-612 77 22
Fax 08-612 92 71
Pg 21 55 86-9