Intäktsbudget 1999 Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 1998