Gruppernas sjunkande antal Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 1998

Till: Styrelsen
Från: L-O Olofsson
Datum: 27 april 1998Förslag i anledning av samtal med Sune Montan ang "Gruppernas sjunkande antal"
Sune har vid flera tillfällen kontaktat styrelsen med sin oro för att antalet grupper sjunker i sektionen. Vid det senaste tillfället i januari 1998 erbjöd han sig att ställa sitt professionella kunnande i organisationsarbete till sektionens förfogande. Styrelsen accepterade erbjudandet, Charlotte Dunge och undertecknad fick i uppdrag att vidareutveckla och konkretisera idéerna med Sune.

Efter samtal med Sune finner jag att:
De som ska ta tag i frågan om aktivisterna/gruppdöden behöver träffas tre gånger, en + en + ½ dag, med en tid emellan. Det ska vara samma människor med varje gång. Det måste inte vara personer som tror att Sune har rätt - att färre grupper betyder mindre aktivitet/aktiva personer i rörelsen - utan det viktiga är att de funderat över frågan.
Det bör vara styrelsemedlemmar, eller personer från utskotten, + en eller ett par tjänstemän, det viktiga är att det är människor som är förankrade och kan (få styrelsen att) fatta beslut, och stå för, och engagerat verka för, att beslutet leder till någonting.
Sune tycker att det är bråttom, vi bör ha den första dagen i juni, t ex i anslutning till styrelsens möte (eller helst senare så att de nya har fått nån sorts inblick i styrelseuppdraget), en dag i juli och en sista halvdag i anslutning till AU i slutet på aug/början sept. (Sune kan ställa upp när som helst, utom första veckan i aug).

Styrelsen föreslås besluta

att tillsätta en grupp om 5-8 personer som tillsammans med Sune Montan, under sommaren, kan göra en analys av situationen med det minskande antalet grupper inom sektionen samt

att gruppen till styrelsens septembermöte ska komma med förslag till det fortsatta arbetet med att komma tillrätta med problemet.