Adresser till specialgrupper Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 1998

Adresser till specialgrupperRobert Hårdh (sammankallande)
Malmtorgsgatan 20 A
653 40 KARLSTAD
Tel: 054-18 28 45
E-post: [email protected]
Aktionsgruppen för barn Fackliga gruppen
Eva Sievertsson
Bäckvägen 157
129 33 HÄGERSTEN
Tel: 08-744 17 71
E-post: [email protected]
Bertil Ottosson
Pl 137 Breidablick
178 93 DROTTNINGHOLM
Tel: 08-759 03 26
Hälso- och sjukvårdsgruppen (HSV) Aktionsgruppen mot dödsstraff (AMD)
Birgit Feychting
Bohusgatan 49
116 67 STOCKHOLM
Tel & Fax: 08-644 84 46
Postgiro: 44 37 77-8
Anders Mårtensson
Amnesty International
Box 23 400
104 35 STOCKHOLM
Tel: 08-729 02 41 telefontid onsdagar 19.00-2000
E-post: [email protected]
Postgiro: 52 46 97-0
Juristgruppen - Lund Juristgruppen - Uppsala
Petra Larsson
Tullgatan 6 B
223 54 LUND
Tel: 046-122 755
Anna Odebäck
c/o Pernilla Modig
Rackarbergsgatan 32, rum 215
752 32 UPPSALA
Tel: 018-15 41 33
Juristgruppen - Stockholm Juristgruppen - Göteborg
Karolina Lindholm
Gjuteribacken 4 A
172 39 SUNDBYBERG
Tel: 08-98 37 66
Mia Rådholm
Erik Dahlbergsgatan 21
411 26 GÖTEBORG
Tel: 031-701 04 14
Policygruppen Översättargruppen
Christian Gräslund
Cedervägen 5
191 44 SOLLENTUNA
Tel: 08-96 35 96 (b)
0155-22 17 77 (a)
E-post: [email protected]
Postgiro: 13 99 55-9
Inger Johansson
Pedellgatan 16
223 60 LUND
Tel & Fax: 046-13 83 94
E-post: [email protected]
Specialgruppen för frågor om militärt, polisiärt och ekonomiskt utbyte (MEK/MSP) Amnestygruppen för homosexuella frågor
Jan-Erik Lundeberg
Hersbyvägen 44
181 42 LIDINGÖ
Tel: 08-765 13 31
Fax: 08-765 54 31
Mobil: 010-211 55 76
E-post: [email protected]
Geoffery Wirschubsky
St. Eriksgatan 69
113 32 STOCKHOLM
Tel: 08-32 23 14
E-post: [email protected]