Anknytningslista för anställda Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 1998

ANKNYTNINGSLISTA - ANSTÄLLDA 9709
TELEFONLISTA ÖVER ANSTÄLLDA PÅ SEKRETARIATET
Namn: Arbetsuppgifter: Anknytning:
vxl 08 / 729 0 2 00 )
Ann-Marie Orler generalsekreterare 224

Generalsekreterarens stab:
Ingrid Falk pressekreterare 220
- styrelsesekreterare, årsmötet 227
Kerstin Höijer generalsekreterarens assistent 248

Administrativa avdelningen:
Sven Bodin informationshantering 218
Hans Hagwall chef administrativa avdelningen 230
Mikael Johannesson vaktmästeri, tryckeri 229
- personalfrågor 211
Karin Lindstrand distribution, information 232
Jan Odqvist datorer 213
Åsa Rönngårdh växel, reception, resetjänst 201/202
Teresa Skeppholm register 245
Dan Grundin register 245
Olle Stålberg ekonomi 225
Anna-Karin Wesslenius budget, ekonomi 212
Irene Österlund växel, reception, resetjänst 201/202

Program avdelningen:
Mats Andersson kontaktperson för distrikt 221
Katarina Bergehed regionsamordnare (Göteborg) 031 / 701 81 81
Ulla Bohman medlemsutbildning, mr-undervisning 238
Kristina Båth-Sågänger chef programavdelningen 223
Pia Hallonsten Amnesty Press 207
Malin Johansson Pådraget, Kortkampanjen (Göteborg) 031 / 711 06 13
Cecilia Kaijser asyl- och flyktingfrågor 251
Helena Killander Klinga projekt Radiohjälpen 250
Annika Lindgren Amnestyfonden 208
Elisabeth Lundgren kontakt med grupper 222
Elisabeth Löfgren lobbyverksamhet 237
Sofia Nordenmark kampanjsamordnare, specialgrupper 217
Mikael Stridh layout 249
Olle Torefeldt marknadsföring, medlemsvärvning
insamling 235
Bob Vellucci blixtaktioner, redigering 236
Anki Wetterhall kontakt för samordningsgrupper 216
Erik Zachrison givare, AmnestyGiro,
Hjälp- och Humanfonden 219