Brev från Lena Hansson Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 1998Hej allesammans!
Jag känner verkligen sorg i hjärtat. Vart är svenska sektionen av Amnesty
på väg? Retorisk fråga, men här kommer några frågor som jag skulle
uppskatta om de besvarades av någon styrelseledamot i svenska sektionen
eller annan person som innehar kunskap om detta. Jag är medveten om att
Jesper Hansén vill att jag tillskriver styrelseledamöterna direkt, men
jag hoppas att svaren på mina frågor är av intresse för alla på ai-snack.
1.När kommer svenska sektionens svar på Nelhans artikel? (Jag bor i
provinsen (Malmö) och läser inte DN dagligen.)
2.Varför har sektionens ordförande inte förtroende för GS? Vad har hon
gjort eller sagt som jag som enskild medlem inte känner till? (Jag har
nämligen hela tiden haft förtroende för henne.)
3.Har resten av styrelsen förtroende för GS?
4.Varför måste styrelsen själva tillsätta pressekreterartjänsten?(Om nu
detta var anledningen till det extrainkallade styrelsemötet.)
5.Varför får jag hela tiden intrycket att när det gäller GS roll i
rörelsen så är det viktigare vad sektionens personalen tycker än vad jag som
enskild medlem tycker? (Jag tänker på allt som hänt sedan det först blev känt vem
vår nye GS var.)

6.Vilken strategi tänker sektionens styrelse använda sig av för att
återuppbygga Amnestys goda rykte i Sverige? (Jag har redan bland mina
vänner stött på den förutfattade meningen att Amnesty är en organisation som
inte tycker om poliser.)

Detta är skrivet i affekt samtidigt som jag ammar min son Måns och jag
hoppas att det inte ger ett allt för rörigt intryck.


AI-hälsningar från Lena Hansson