Svenska sektionens styrelse 1998/1999 Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 1998

AMNESTY INTERNATIONAL
SVENSKA SEKTIONENS STYRELSE 1998/1999Ordinarie: Adress: Tel/Fax:
JESÚS ALCALÁ
ordförande
Gammelgården, Munka Tågarp
273 91 Tomelilla
0411- 659 14 (a) även fax
ERIC ERICSON
kassör
Själagårdsgatan 5
111 31 STOCKHOLM
08-24 29 16 (b) även fax
08-753 72 87 (a)
fax 08-755 07 73 (a)
mobil 0708-40 05 06
CHRISTIAN GRÄSLUND Cedervägen 5
191 44 SOLLENTUNA
08-96 35 96 (b)
0155-22 17 77 (a)
JESPER HANSÉN
vice ordförande
Studentvägen 6, 5 tr
752 34 UPPSALA
018-51 20 40 (b)
08-30 31 50 (a)
ROBERT HÅRDH Malmtorgsgatan 20 A
653 40 KARLSTAD
054-18 28 45 (b)
054-22 17 43 (a)
SUSANN OLSSON Stallvägen 5:101
352 52 VÄXJÖ
0470-72 86 16 (b)
HANNA ROBERTS Måsvägen 20 C
227 33 LUND
046 - 12 27 53
JOHANNA STRANDH Götgatan 9
116 46 STOCKHOLM
08-640 41 43 (b)
08-428 88 22(a)
0708-11 37 17 (mobil)
Fax: 08-428 99 22 (a)
CECILIA KAIJSER
personalrepresentant
Sekretariatet 08-729 02 00 (a)
Suppleanter:
ÅSA FAHLBECK Riksdalergatan 33
587 39 LINKÖPING
013-15 18 11 (b)
013-22 13 23 (a)
JENNY WESSBLAD Kastanjegatan 11 B
223 59 LUND
046-15 85 11 (b)
0704-13 35 25 (mobil)
MAJA ÅBERG
personalrepresentant
Sekretariatet 08-729 02 00 (a)
Adjungerade:
ANN-MARIE ORLER
generalsekreterare
Sekretariatet 08-729 02 24 (a)
070-579 28 48 (mobil)
Fax: 08-34 16 08 (a)
Sekreterare:
Annika Sabel Sekretariatet 08-729 02 27 (a)
Samtliga styrelsemedlemmar och adjungerade har mailadresser:
[email protected]
Samtliga styrelsemedlemmar och adjungerade har mailadresser:
[email protected]
Samtliga styrelsemedlemmar och adjungerade har mailadresser:
[email protected]