Årsmötesavgift och senaste anmälningsdag Underlag till styrelsemöte 1-2 november 1996

Till: styrelsen
Från: sekretariatet och årsmötesarrangörerna
Datum: 18 november 1996


KALLELSE

till alla medlemmar i svenska sektionen av Amnesty International.
Du kallas härmed till ÅRSMÖTE 9-11 maj i Uppsala.

ANMÄLAN
Anmälan till årsmötet är bindande och sker så här: Sätt in avgiften enligt
alternativ 1-9, (var noga med att markera om du önskar delta i måltider eller inte) senast den 7 mars 1997.
Postgiro 90 00 72-0 Amnesty Intemational. Skriv ÅRSMÖTE 1997 på talongen! OBS! De som anmäler sig sent
riskerar att ej få önskat logialternativ.
På postgirotalongen skall även följande uppgifter anges (V g texta ):
Namn, adress, telefonnummer
Gruppnummer, samordningsgrupp eller annan specialgrupp
Inkvarteringsalternativ nummer samt andrahandsalternativ
* Ev. önskemål om rumskamrat/er
* Ev. önskemål om mat (vegetarisk diet)
* Ev. önskemål om barnpassning med upplysning om barnets ålder
* Ev. övriga upplysningar

Om du återtar anmälan senast den 7 april 1997 får du tillbaka erlagd avgift
reducerad med 200 kr. Om vid sista anmälningsdag, den 7 mars, fler anmält
sig till årsmötet än de 500 som av praktiska skäl kan beredas plats, ges
tidigare anmälda förtur framför senare anmälda. En deltagare från varje
grupp garanteras dock plats under förutsättning att anmälan skett senast
den 7 mars (se stadgarna, punkt 8.2).

TID OCH PLATS
Tid: Fredagen den 9 maj kl 15.00 till söndagen den 11 maj kl 16.00.
Plats: Sveriges Lantbruksuniversitet - Ultuna, Uppsala. Ultuna ligger 6 km
söder om Uppsala centrum. Goda bussförbindelser från centrum. OBS! Ultuna
är ett undervisningsområde och amnestyrestaurangen är den enda
matserveringen på området. Närmaste post, bank, restaurang och
livsmedelsaffär finns i Uppsala centrum.

KOSTNADER
Alla medlemmar som skall delta i förhandlingarna (yttrande-och rösträtt)
måste enligt stadgan betala årsmötesavgift, (oavsett ålder).
Årsmötesavgiften (=270 kr) ingår i samtliga kostnadsalternativ nedan. Maten
under årsmötet kostar 280:- och inkluderar två luncher och två middagar.
Enstaka måltider kan ej beställas.

Barn som endast följer rned sina föräldrar och inte deltar i årsmötet betalar följande avgifter:
under 12 år gratis, 12 år och äldre betalar hel årsmötesavgift.


Alternativ 1a : 550:-/person, eget boende, inkluderar två luncher och två
middagar.
Alternativ 1b : 270:-/person, enbart årsmötesavgift, ej logi eller mat.

Alternativ 2a : 550:-/person, ungdomsboende med frukost i gymnastiksal på
Ultuna, (medtag sovsäck och liggunderlag), inkluderar två luncher och två
middagar.
Alternativ 2b : 270:-/person, ungdomsboende med frukost i gymnastiksal på
Ultuna, (medtag sovsäck och liggunderlag), ej mat.

Alternativ 3a : 560:-/person, inkvartering med frukost hos amnestymedlem,
inkluderar två luncher och två middagar.
Alternativ 3b : 280:-/person, som 3a men utan mat.

Alternativ 4a : 800:-/person, del i dubbelrum på vandrarhem, 2,5 km från
Ultuna, inkluderar två luncher och två middagar. Ej frukost, frukost kan
beställas, 45:-/dag.
Alternativ 4b : 520:-/person, som 4a men utan mat.

Alternativ 5a : 860:-/person, del i 3- eller 4-bäddsrum på vandrarhem i
centrala Uppsala, inkluderar två luncher och två middagar, ej frukost.
Alternativ 5b : 580:-/person, som 5a men utan mat.

Alternativ 6a : 1.150:-/person, del i dubbelrum med frukost på Hotell
Hörnan, mindre hotell i centrala Uppsala, inkluderar två luncher och två
middagar.
Alternativ 6b : 870:-/person, som 6a men utan mat.

Alternativ 7a : 1.540:-/person, enkelrum med frukost på Hotell Hörnan,
mindre hotell i centrala Uppsala, inkluderar två luncher och två middagar.
Alternativ 7b : 1.260:-/person, som 7a men utan mat.

Alternativ 8a : 1.210:-/person, del i dubbelrum med frukost på Hotel
Uplandia, större hotell i centrala Uppsala, inkluderar två luncher och två
middagar.
Alternativ 8b : 930:-/person, som 8a men utan mat.

Alternativ 9a : 1.560:-/person, enkelrum med frukost på Hotel Uplandia,
större hotell i centrala Uppsala, inkluderar två luncher och två middagar.
Alternativ 9b : 1.280:-/person, som 9a men utan mat.


MOTIONER MM
Motioner: Du kan ställa förslag till årsmötet i form av motioner. Motioner
skall vara sekretariatet tillhanda senast den 28 februari 1997 .
Adress: Amnesty International, Box 23400, 10435 Stockholm. Märk kuvertet:
"Motion".

Nomineringar: Du kan nominera personer till sektionens styrelse,
Amnestyfondens styrelse, revisorer och valberedning. Nomineringar skall
vara valberedningen tillhanda senast den 24 februari 1997 om de skall hinna
beaktas av valberedningen och finnas med i årsmöteshandlingarna. Adress: se
ovan. Märk kuvertet: "Valberedningen".

Medlemsskap: För att delta i årsmötet måste Du ha betalat medlemsavgift i
sektionen 1996 eller 1997.

Årsmöteshandlingar: Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och
revisionsberättelse kommer att publiceras i Amnesty Press senast
vecka14. Övriga årsmöteshandlingar skickas senast vecka 13 i ett exemplar
till amnestygrupper, distriktsombud, samordnings- och specialgrupper samt
till årsmötesdeltagarna. Övriga medlemmar kan utan kostnad beställa
handlingarna från sekretariatet. Ombud: De amnestygrupper som tänker delta
i årsmötet uppmanas att utse ombud för gruppen (se stadgarna, punkt 8.5).
Ombudet skall medtaga fullmakt från gruppen till årsmötet

RESEERSÄTTNING
Deltagare i årsmötet har ingen automatisk rätt till reseersättning men kan
vända sig till sin lokala amnestygrupp eller till sitt distrikt för
ytterligare information.

INFORMATION KAN ERHÅLLAS AV:

Jesper Hansén
018-25 27 18
EvaLena Persson (logiansvarig)
018-530441
Eva Hellström, sekretariatet,
08-729 0200

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTET 1997
Styrelsen, svenska sektionen
Uppsaladistriktet