Ansökan om bidrag till lokalhyra-Malmögrupperna Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1997

97.09.23
Till: Styrelsen
Från: Torbjörn Söderberg, Malmögruppernas orförande
Datum: 97.09.17Ansökan om bidrag till lokalhyra
Malmögrupperna har tillsammans med C-utskottet kommit fram till att en interims-
lösning fordras vad avser lokal i Malmö för Amnesty. Vi för ju diskussioner med
styrelsen dels med avseende på ett aktivistcenter i Malmö, och dels med avseende på
fortsatt utlokalisering av försäljningsverksamhet till Malmö. En av poängerna med
dessa projekt är att de samlokaliseras med Malmögruppernas verksamhet. Tills något
eller båda av dessa projekt blivit verklighet måste Malmögrupperna ha en ny lokal
(vilket vi alltid haft).

Malmögrupperna har redan lidit skada av att vi sedan försäljningsprojektet lades ned
och i den efterföljande - om än nödvändiga - osäkerheten inte kunnat utveckla vår
lokal. För att så snabbt som möjligt komma igång med utvecklingen av en ny lokal och
för att undvika ytterligare ett lokalbyte vore en vettig lösning att Malmögrupperna
skaffar en ny lokal som är stor nog att rymma eventuellt aktivistcenter eller
försäljningsverksamhet. En sådan kan vi just nu inte bära själv.

Vi ansöker därför om maximalt 3000:-/månad från tidigast 971201 till dess att något av
ovannämnda projekt dras igång. Det sökta beloppet baseras på att vi kan behöva betala
upp till 6000:-/månad för en lämplig lokal och att vi för närvarande kan bära 3000:-
/månad.

Med varma hälsningar,


Torbjörn Söderberg
Malmögruppernas ordförande