Bil 5.2. Intäktsbudget 1998 - 41 mkr Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1997