Bil 8. Intäkter 1985-1997 Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1997