Bil 6.1. Budget 1998 med fördelade programkostnader - 39 mkr Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1997