Bil 10.1. Översikt åren 1997-1998 - 39 mkr Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1997