Styrelsens utbildningshelg Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1997

Till: styrelsen
Från: A-utskottet
Datum 19 september 1997

UNDERLAG TILL STYRELSENS SEPTEMBERMÖTE


Under styrelsens utbildningshelg 18-19 oktober kommer lördagen att ägnas åt mandat och policy. Ansvaret för detta ligger hos A-utskottet.

Riktlinjer och syfte med dagen ser ut som följande:

Att ge styrelsen underlag för att förstå den pågående diskussionen om förändringar i vårt åtagande, speciellt med avseende på de frågor som kommer att diskuteras vid ICM i Kapstaden.

genom att
- ge styrelsen möjlighet att se vilka värderingar som påverkat och påverkar Amnestys mandatutveckling,

- Sammanfatta "vattendelare" i mandatutvecklingen hittills och diskussion av de frågor vid ICM som innebär lika stor förändring.


Dagens arbete kommer att varvas med föreläsningar, övningar, åskådliggörande och diskussion