Kommentarer till resultatrapport augusti 1997 Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1997


Kommentarer till det ekomomiska utfallet till och med augusti 1997


Augusti månad har inte varit någon bra intäktsmånad. Månadsutfallet är ca 576 tkr sämre än augusti 1996, och totalt är resultatet ca 1 208 tkr (4,6%) sämre än 1996. Av avgörande betydelse för augusti månads utfall är juli månads givarbrev som är årets till upplagan största. Vi vet att årets julibrev har gått sämre än på flera år. En anledning till det kan vara att vi under året vid två tillfällen gått på våra givare om att bli medlemmar. Intäktsslaget insamlingsaktioner har under augusti månad gett ca 360 tkr mindre än samma månad förra året. Speciella insamlingsaktioner, som förra året motsvarades av Livlinan, har gett ett månadsutfall för augusti som är ca 44 tkr sämre än augusti förra året. Vidare hade de spontana gåvorna ett bättre resultat i augusti 1996 än i augusti i år, ca 120 tkr bättre.

Positivt är att vi fortsätter att få in mer intäkter på intäktsslagen hel- och delbetalande medlemsavgifter. Under augusti har vi totalt fått in ca 15 tkr mer än motsvarade månad förra året. Vidare rullar AmnestyGirot på med ett månadsutfall på ca 20 tkr mer än förra året. Humanfonden har under augusti sjunkit med ca 270 tkr, men ökat antalet sparare med 86 st. Vid en utdelning per sista augusti skulle den ändå ge ca 1 800 tkr mer än budget.

Totalt sett kan det finnas anledning att sänka intäktsprognosen för 1997. Intäktsbudgeten ligger på 38 200 tkr, och utfallet ser i dagsläget ut att hamna ungefär där. Årets utfall kommer att vara mycket beroende av Humanfondens utveckling under årets fyra sista månader.

När det gäller kostnaderna ligger de efter augusti något under budget. Enligt tidigare prognos bör årsutfallet hamna ca 500 tkr över budget, alltså kring 38 300 tkr. När det här skrivs har ännu ingen tertialgenomgång skett, men efter den genomgången kan det finnas anledning att justera prognosen för kostnaderna. Efter åtta månader har man så mycket kunskap att man kan göra en bra prognos, och man kan se var vi kommer att ha minskade kostnader.1997-09-12

Anna Karin Wesslenius